Køb/salg af lejligheder

Ingen overdragelse af en ejerlejlighed kan registreres hos tinglysningsretten, før der foreligger skriftlig godkendelse af køberen af en ejerlejlighed behørigt underskrevet af to af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Følgende skema skal benyttes.