Alle ejere af lejligheder i ejendommen er medlemmer af Ejerforeningen Marselis Boulevard 38-40. Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april måned, og alle beboere kan deltage, dog har kun ejere stemmeret.

Foreningen vælger en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender, herunder fastsættelse af ordensreglement, betaling af fællesudgifter, vedligeholdelse osv.

Bestyrelse har entreret med et administrationsfirma, en vicevært og en havemand.

Bestyrelsen består af – og har konstitueret sig som følger:


Formand: Gitte Odderup, lejlighed 1207
Næstformand: Mette Christiansen, lejlighed 801
Sekretær: Hanne Engelgreen, lejlighed 602
Medlem: Niels Reinsholm, lejlighed 806
Medlem: Sven Preisel, lejlighed 804

1. suppleant til bestyrelsen: Lars Gabrielsen, lejlighed 606
2. suppleant til bestyrelsen: Astrid Nissen, lejlighed 504


Bestyrelsen kan kontaktes via mailadressen boulevarden@probo.dk eller ved at lægge en besked i bestyrelsens postkasse.

Direkte kontakt til enkelte medlemmer af bestyrelsen kan også være en mulighed, men beboerne bedes i videst muligt omfang om at benytte mailadressen. Det letter nemlig arbejdet i bestyrelsen og forebygger eventuelle misforståelser.